Match Report

15.06.17 19:00 , Qualification 2
UKR
Ukraine 27
:
27 Fyr Macedonia
MKD
# Player Goals
20 Vadym Brazhnyk 0
33 Olexandr Popov 0
10 Olexandr Shevelev 5
24 Ievgen Zhuk 0
27 Maksym Byegal 0
11 Zakhar Denysov 4
19 Oleksandr Yuzhbabenko 0
25 Viacheslav Sadovyi 7
12 Igor Chupryna 0
2 Stanislav Zhukov 3
91 Henadiy Kucher 0
29 Roman Severyn 2
5 Andrii Akimenko 3
15 Oleksandr Tilte 3
28 Eduard Kravchenko 0
32 Ivan Burzak 0
HALFTIME
14
:
18
7M GIVEN / GOALS
3 / 3
3 / 2
TIMEOUTS
13:42 25:37 56:57
18:57 36:48 59:29
VENUE
Sport Manezh of Sumy State University ( UKR )
SPECTATORS
1200
Goals Player #
8 Kiril Lazarov 7
0 Borko Ristovski 16
1 Vlatko Mitkov 8
4 Filip Mirkulovski 13
0 Filip Lazarov 23
0 Zlatko Daskaloski 44
4 Stojanche Stoilov 5
0 Goce Georgievski 22
0 Nikola Markoski 17
0 Goce Ojleski 26
4 Dejan Manaskov 3
1 Zharko Peshevski 33
0 Martin Velkovski 4
5 Filip Taleski 11
0 Filip Kuzmanovski 27
0 Martin Popovski 28
Referee 1 Peter Brunovsky ( SVK )
Referee 2 Vladimir Canda ( SVK )
EHF-Delegate Tadas Jansonas ( LTU )