Arena Varaždin

Arena Varaždin ima kapacitet od 5 400 mjesta i bila je domaćin na Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu 2009. i Europskom prvenstvu za žene 2014.

Arena Varaždin je urbani generator novog dijela grada Varaždina neposredno kraj industrijske zone. Arena je smještena u gotovo netaknutoj šumi. Predviđa se kako će kasnije korištenje dvorane uvelike ovisiti i o tome kako će Varaždinci prihvatiti dvoranu kao dio grada. I sam raspis natječaja dao je težište na višestruko korištenje dvorane, kako bi to mjesto oživjelo kao gradsko. Uz sam objekt projektanti su postavili i druge urbane elemente kojima će stanovnici moći služiti u slobodno vrijeme.

Sam objekt dvorane je koncipiran na sličan način – tako da se omogući vizualni kontakt sa prirodom, i da se dodatno naglasi ta spona između rijeke i šume. Komercijalni sadržaji su postavljeni usporedno sa šetnicom — ali i tokom rijeke ili smjerom nasipa ili kanala. Postavljeni su rahlo kako bi bio omogućen pogled iz unutarnjeg hodnika koji je također postavljen po cijeloj širini, usporedno sa vanjskom šetnicom.

Dodatan element koji se uvodi je ophod oko dvorana, koje su postavljene okomito na ulaz.